Voimauttavan Pysäkin luennot

  • Mielen hyvinvointi, itsensä löytämisen taidot, itsetuntemus, elämänkaari, voimavarat ja vahvuudet

  • Tunnetaidot, kohtaaminen, vuorovaikutus, itsesäätely

  • Työhyvinvointi, työssä jaksaminen

  • parisuhteen vuorovaikutukseen liittyvät aiheet

Kysy lisää, niin räätälöimme luennon tarpeisiinne!

Voimauttava pysäkki Luennot
Voimauttava pysäkki luennot
  • Potilasohjaus, omahoitajuus, psykososiaalinen tuki

  • Sairastaminen, läheisen kuolema, suru

  • Lasten ikätasoinen kohtaaminen ja vuorovaikutus vaikeiden asioiden äärellä

  • Trauma, kriisi

  • Saattohoito, lasten saattohoito

Kysy lisää, niin räätälöimme luennon tarpeisiinne!